Gallery

1st Forum Festival

Baltic Festival of Science

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Podlasie Science and Art Festival

Noc Naukowców w Poznaniu

Lublin Science Festival

Festiwal Nauki w Warszawie

Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

Lower Silesian Science Festival (LSSF)

Bydgoszcz Science Festival

Silesian Science Festival KATOWICE