Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

Main organiser: The main organiser of the 20th edition of Festiwal Nauki i Sztuki in Kraków is the University of Economics in Kraków.

Participating universities:

Co-organisers:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
 • Instytut Ekspertyz Sądowych
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
 • PAN
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieInstytucje Zaproszone:
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 • Urząd Statystyczny w Krakowie
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Instytut Farmakologii PAN
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji ZdrowiaOrganizator Wspierający:
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie

Partners:

 • Miasto Kraków – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Lasy Państwowe
 • ABB
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Krakowski Holding Komunalny S.A.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Festival description:
The Festival of Science and Art in Kraków has been held since 2000. The objective of the festival is to promote and present scientific and artistic achievements, as well as to show practical benefits stemming from the scientific and innovative progress. 

Event date: May 2021.

More information on the website of Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie.