Noc Naukowców w Poznaniu

Main organiser: Politechnika Poznańska

Partners:Logo Nocy naukowców

  • Uniwersytet im.Adama Mickiewicza,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  • Instytut Fizyki Molekularnej PAN,
  • Instytut Genetyki Człowieka PAN

Festival description: Night of Scientists is a part of the Pan-European event that has been held on the last Friday of September since 2005. This event has become an important element in the promotion of scientists from Poznań.

Event date: 27 November 2020 Cyclical event, which takes place once a year on the last Friday of September

More information on the website of Noc Naukowców w Poznaniu.