Pierwsze Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki

Powiększ obraz

Pierwsze Forum  Organizatorów Polskich Festiwali Nauki, współorganizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbyło się 27–28 stycznia 2020 r. w Katowicach. W spotkaniach udział wzięło ponad 90 przedstawicieli polskich festiwali nauki. Efekt Forum to m.in. podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia sieci współpracy pn. Porozumienie Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce, a także powołanie rady sieci, w skład której wchodzi 27 przedstawicieli krajowych festiwali nauki.